Metsästys

Paukun metsästysalueet noudattavat kunnan rajaa. Alueita on yhteensä noin 16 000 ha. Alueella metsästetään hirvieläimiä, pienpetoja ja riistalintuja.

Eläinten ruokinnasta huolehditaan ympäri vuoden. Riistalaskentoja suoritetaan, jotta voidaan määritellä riistanhoidollinen metsästystarve kullekin lajille.